Јована Станковска треба итно да замине на третман со матични клетки во Кина. Третманот чини 21 000 евра, сума која семејството не може само да ја покрие.

Да помогнеме!

Телефонски броеви за донации за Јована:
070 143-111 (корисници на мрежата на Телеком)
143-482 (корисници на мрежата на ВИП/ОНЕ)

Или со донација на сметка
300 0910000018 89
Комерцијална банка АД Скопје